تبلیغات
"""صدای گریه بارون""" - وقتی زیادی دوسش داری

وقتی زیادی دوسش داری

وقتی زیاده از حد دوسش داشته باشی

و بیش از اندازه در دسترس باشی

به طرفت جسارت میدی!

جسارتِ نبودن

جسارتِ کم بودن، نصفه و نیمه بودن..

جسارت مغرور بودن..

جسارت هر حرفی رو زدن و پشیمون نشدن

چون میدونه اونقد دوسش داری که

نری و تنهاش نذاری...

چون مطمئنه که هرجا بره و‌ هزار بارم برگرده بازم

آغوشت بازه برای پذیرفتنش..

چون تو شدی مث یه چیز لوکس توزندگیش!

یه گوشه نشستی و با همه چیزش ساختی

ناراحت میشه، هستی!

خوشحاله، هستی!

دور میشه ،هستی!

مغرور و ‌بیمعرفت میشه، بازم هستی!

وقتی تو هر شرایطی پشتش بهت گرمه،

خب حق بده هرجور

دلش بخواد رفتار کنه!

وقتی هیچوقت نبودنتو ندیده

و بش فرصت دلتنگ شدن ندادی،

چون همیشه خودت دلتنگیتو‌ جار زدی،

حق بده بهش...!

برای اینکه نشکنی، یکم فاصـــله بگیر

نه اینکه سرد بشی،

فقط یکم نباش همین!

#زیور_شیبانی[ پنجشنبه 17 اسفند 1396 ] [ 23:45 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه