تبلیغات
"""صدای گریه بارون""" - دوست دارم

دوست دارم

" دوستت دارم ".

و ایـن را روزی هزاربـار

بـرایِ خودم تکرار مـی کنم

و سرمست می شوم از داشتنت ..

همین که

بودنت، سهم مَن است

مَن

خوشبخت ترین آدمِ رویِ زمیـن اَم ..

@delnavshtekies

@delnavshtekies[ پنجشنبه 4 آذر 1395 ] [ 22:52 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه