عریانی ام

با پیراهنت

به میزبانی عریانی ام بیا

این روزهای سردِ پاییزی

در خیالم به پوشیدن تو

عادت کرده ام...
[ شنبه 1 آبان 1395 ] [ 18:03 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه