تبلیغات
"""صدای گریه بارون""" - تکیه بر باد

تکیه بر باد

میخواهم بمیرم

قبل از انكه قلبم از كار بیفتد

نیلوفرانه

در اغوش معشوقم ،،

و تنم سرد شود

و مرگی شبیه بخار شدن اب

روییدن دانه در غروب

ابری شدن اسمان در شب

و از بهشت لبهای او

با بغض بوسه بگیرم

لب سوخته و غمگین

بسوی ابر پر بكشم

تمام خود را ببارم

"در اغوش معشوقم "

https://telegram.me/@FayiSarbaz[ سه شنبه 27 مهر 1395 ] [ 20:45 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه