تبلیغات
"""صدای گریه بارون""" - تب

تب

تب کرده ام

هذیان برایت مینویسم

مغزم پراست از فکرهای اشتباهی

بگذار حالت رابپرسم

گرچه دیر است؛

عالیجناب شعرهایم ، روبه راهی؟


https://telegram.me/@FayiSarbaz[ سه شنبه 27 مهر 1395 ] [ 21:05 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه