یک عمر


یك عُمر تو را خواستم از هركس وناكس!

"تقدیر" به این وصل مصمّم شدنى نیست:

"مى گفت صلاح ست كمى دور بمانیم

مى گفت خودت را بكشى هم شدنى نیست!"

#علیرضا_احمدی[ سه شنبه 27 مهر 1395 ] [ 02:47 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه