تبلیغات
"""صدای گریه بارون""" - سرنوشت

سرنوشت

ترسیده ای؟ از كه؟

از جهان؟ من جهانت

از گرسنگی؟ من گندمت

از بیابان؟  من بارانت

از زمان؟ من كودكیت

از سرنوشت؟

من هم از سرنوشت می ترسم...


https://telegram.me/@FayiSarbaz[ سه شنبه 27 مهر 1395 ] [ 20:35 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه