مرگ


مرگ، اتفاق بی نظیری بود!

وقتی، جانم رفت تا تنها

به دوست داشتنت، اکتفا کرده باشم!

یک عمر،

بدون حضور چشم هایت، که

دور افتاده اند ازخواندن کلماتی، که

در آن خودت را،

نزد من، جا گذاشته ای ...[ سه شنبه 27 مهر 1395 ] [ 02:24 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه