تبلیغات
"""صدای گریه بارون""" - دختر همسایه

دختر همسایه

دلم به حال دختر همسایه می سوزد...

به خیالش من عاشق او شده ام،،

هر روز در ایوان خانه اش..

موهایش را می بافد...

و من به او زل می زنم،،

بیچاره نمی داند که...

در خیالم...

موهای تو را می بافم،،


https://telegram.me/@FayiSarbaz[ چهارشنبه 28 مهر 1395 ] [ 10:23 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه