تبلیغات
"""صدای گریه بارون""" - "جمعه" را

"جمعه" را


"جمعه" را 

عاشق غمگینی به روزها اضافه کرد 

که معشوق‌اش او را ترک کرده بود،

تا هر چند روز یک بار روزی هم باشد 

که از سر صبحش بنشیند و 

به معشوق‌اش،

به دلتنگی‌هایش،

به بدبختی‌هایش،

فکر کند

و غروب که شد بغضش بترکد تا خفه نشود!

وگرنه پیش از آن اصلاً "جمعه"اى نبود!


[ یکشنبه 28 شهریور 1395 ] [ 10:33 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه