تبلیغات
"""صدای گریه بارون""" - شب

شبمی آیی وگم می شویم میان تاریکی شب ؟
تو ستاره ها را بشماری و
من گیسوان کهکشانی ات را ؟
راستی ... وسط رویاهایمان خوابت نبرد ؛
چشمان ماهت را که ببندی
من و ستاره ها باهم
خانه خراب می شویم...


[ جمعه 21 اسفند 1394 ] [ 11:42 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه