دوسـتـت دارمآنــقدر ذهــنم را درگــیر خـــودت کــرده ای ...

کــه دیــگر حـتی نـمـیتوانم مـضمون تـازه ای پـیدا کـنم

حـالا حـق میـدهی در شعـرهـایـم بــه هـمـین سـادگی بـگویـم

"دوسـتـت دارم"


[ چهارشنبه 28 بهمن 1394 ] [ 11:17 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه