اگر دنیای بعضیها آنقدر کوچک است...اگر دنیای بعضیها آنقدر کوچک است...

من دنیامو اونقدر بزرگ میکنم........که....
آرامش و لبخند سهم همه باشه
اگر دنیای بعضیها آنقدر کوچک است...
من دنیامو اونقدر بزرگ میکنم ....که...
که با قضاوتهای نابجا دلی رو نشکونم
اگر دنیای بعضیها آنقدر کوچک است...
من دنیامو اونقدر بزرگ میکنم...که...
گذشت و بخشش...راهی به سوی سعادت بازکند
دوست داشتن سخت نیست .....اگر....
تعهد و مهربانی را یاد بگیریم ...[ جمعه 2 بهمن 1394 ] [ 17:31 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه