تبلیغات
"""صدای گریه بارون""" - ایـوان چـشم هـایـت

ایـوان چـشم هـایـتگـنجشک هـا گـرسنـه انـد...
 

دیـد مـیزنند ایـوان خـانـه را...

بـاشد سـفره ای تـکانـده شـود...

دیـد مـی زنـم...

ایـوان چـشم هـایـت را...

شـایـد نـگاهی بـتـکـانـی...


[ دوشنبه 25 آبان 1394 ] [ 13:33 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه