همصدای خوبمهمصدای خوبم بخون تا بخونم
عمر من تو هستی بمون تا بمونم
یه جا ابره آسمون یه جا پر از ستاره
یه جا آفتابیه آسمون یه جا می باره
بی تو اما همه جا ابری و غم گرفته س
ابر آسمون یه قطره بارونم نداره
تو اگه باشی ابرا می بارن
دشتای خالی پرگل میشن


[ جمعه 22 آبان 1394 ] [ 17:58 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه