تبلیغات
"""صدای گریه بارون""" - خیابان احساس

خیابان احساس


درخیابانی خالی از محبت قدم میزنم!! 
چرا کوچه ها خالی از احساسن؟
شهر را قحطی هم آغوش کرده و
عاطفه ها نیستن !!!
وای مترسک چوبه دار را ببوس !!!
که در قحطی عاطفه ها،
فقط قلب های شکسته را میخرند


[ یکشنبه 22 شهریور 1394 ] [ 18:51 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه