جسمبعضی وقتا انقدر خسته ای 
که دوست داری کمی دورتر از خودت استراحت کنی
اما دلت نمیاد حتی یه لحظه تنها بذاری
جسمی رو که بهترینای زندگیت روش زخم زدن


[ یکشنبه 22 شهریور 1394 ] [ 01:40 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه