کسانی

همیشه کسانی هستند
که در نهایت دلتنگی
نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم
بدترین اتفاق شاید همین باشد...[ شنبه 21 شهریور 1394 ] [ 11:31 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه