سفرنامه باران

تغییر نگاه به زندگی باید از ذهن شروع شود،
یادمان باشد
سنگها نه خرده حسابی باپاهای لنگ دارند
نه قرار و مداری با پاهای سالم!
پس باورهای اشتباه را کنار بگذاریم ...
هر سقوطی
پایان کار نیست…
باران را ببین،
سقوط باران
قشنگترین "آغاز" است...[ شنبه 21 شهریور 1394 ] [ 09:23 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه