تبلیغات
"""صدای گریه بارون""" - گاهی....،.

گاهی....،.گاهی آنقدر دیر جرات میکنی عشقت را به زبان بیاوری 

که دیگر نباید راجع به آن حرف بزنی یا حتی فکر کنی، 

چون امروز او به کسی دیگر تعلق دارد.

تنها بایک لبخند باید برایش خوشبختی را آرزو کنی


[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 09:49 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه